Stijn Lamers

Archive for november, 2012|Monthly archive page

KBO, koffie en kolder

In Artikel PC55 on 30 november 2012 at 12:04

80+ middag dinsdag 20 november

Voor de dertiende keer organiseerde KBO Hapert op dinsdag 20 november een middag speciaal voor de Hapertse 80-plusser. In de grote zaal van Den Tref kwamen zo’n 140 ouderen bij elkaar om samen te genieten van muziek, gezelligheid, een kopje koffie en een lekkere maaltijd toe.  Lees de rest van dit artikel »

Passie voor paarden

In Artikel PC55 on 30 november 2012 at 11:46

Achtste ondernemerscafé met gastsprekers van Academy Bartels

Op woensdag 21 november vond voor de achtste maal het Ondernemerscafé van de gemeente Bladel plaats. Ditmaal was het auditorium van de Bladelse Rabobank het decor voor deze avond. Gastsprekers Joep Bartels en Imke Schellekens-Bartels uit Hooge Mierde wisten de ondernemers een uur lang geboeid te houden. Lees de rest van dit artikel »

Eindsprint

In Artikel PC55 on 30 november 2012 at 11:34

Einde wegafsluitingen in zicht bij Hapertseweg

Nadat vorige maand ‘de banaan’ tussen de Postelseweg en de nieuwe Eerselse gemeentewerf open werd gesteld voor verkeer staan we nu aan de vooravond van de laatste heropening. Komende vrijdag gaat de Postelseweg weer open voor verkeer. Daarmee komen de werkzaamheden, die bijna een jaar in beslag namen, bijna ten einde.

Voltooiing banaan

We moeten geen slapende honden wakker maken, maar tot nu toe werkt het herfstweer fantastisch mee aan de werkzaamheden rondom de weg tussen Hapert en Eersel. “De eindsprint begint erin te komen”, zegt Paul van Lith, projectleider namens de gemeente Eersel, “en dat moet ook. Gelukkig liggen we heel erg goed op schema. Op vrijdag 30 november gaat de Postelseweg in het einde van de middag weer open voor verkeer. Het is dan gedaan met de wegafsluitingen en omleidingen.”

Vorige week zijn er veelal leidingen en kabels aangelegd in het gebied, vooral voor de  nieuwe verkeersregelinstallatie. Ook is begonnen met de aanleg van een parallel fietspad tussen de Bospoort en Postelseweg. Begin deze week is de asfaltering daarvoor verricht; donderdag en vrijdag zijn de wegmarkering en bewegwijzering aan de beurt. “We zijn nu nog bezig met het aanpassen van het eind van het Hint”, zegt Paul, “hier komen keien, en de oversteek naar de Hertstraat wordt met gebakken stenen aangelegd.

Vanaf zaterdagochtend gaan de lijndiensten ook weer hun normale routes rijden. Paul is blij met het vooruitzicht van 30 november. “De omleidingen beginnen hun tol te eisen aan de bestaande wegen”, legt hij uit, “daarom gaan we na de vorstperiode ook in het voorjaar beginnen met het restaureren van die wegen, bijvoorbeeld de Berkvenseweg.”

Weg weg

De oude weg, waar ‘de banaan’ nu voor in de plaats is gekomen, gaat er straks uit. Hiervoor komen openbare parkeerplaatsen tegenover de gemeentewerf in de plaats, evenals wat groen. “Daar zijn we maandag mee begonnen”, onderbouwt Paul, “we konden wachten tot het aanplantingsseizoen in het voorjaar, maar hebben voor het huidige seizoen gekozen.” De komende maand wordt begonnen met het cultiveren van de grond en het zeven daarvan. Ook de rotondes bij de Poort van Duizel en bij Habraken moeten nog vergroend worden.

De openbare verlichting is ook bijna helemaal gereed naast het traject. Als dat gebeurt is, is de weg eigenlijk helemaal af. “Dan gaat de naam N284 ook weg”, zegt Paul, “dat is dan verwarrend, omdat het geen provinciale weg meer is. We zijn nu ook druk bezig om navigatiesystemen op orde te brengen, zodat de weg voortaan correct genoemd wordt.”

Dus… klaar?

De banaan was de laatste fase van het project, dat na looptijd van een jaar nu bijna de finishlijn passeert. Maar de gemeente is al verder aan het kijken, want het kruispunt bij de Nieuwstraat en industrieterrein De Haagdoorn is ook aan vernieuwing toe. “Daar moet sowieso werk aan de riolering plaatsvinden”, zegt Paul daarover, “dat proberen we te combineren met vernieuwing van het kruispunt. Hoe, wanneer en in welke vorm is alleen nog niet duidelijk.”

“Het was niet altijd even handig voor de mensen”, concludeert Paul eerlijk, “maar ze hadden er begrip voor en snapten dat er wat moest gebeuren. We hebben bijna geen klachten ontvangen, dus daar zijn we erg blij mee.” Gelukkig is nu bijna het laatste hoofdstuk afgesloten en kan het boek dicht. Het enige dat dan nog rest is de weg officieel en feestelijk openen.

Hallo Jumbo Dick van Gerwen!

In Artikel PC55 on 30 november 2012 at 11:22

Supermarkt heeft haar deuren weer heropend

Begin vorige week vond het laatste ruwbouwwerk plaats. Daarna werd in de hoogste versnelling de winkel weer volgepropt met heel veel nieuwe producten. Begin van deze week begonnen ook de versafdelingen met het herinrichten van hun deel van de winkel. Sinds vanochtend is de winkel weer geopend voor klanten. Komt u ook een kijkje nemen? Lees de rest van dit artikel »

Het geheim is samenwerken

In Artikel PC55 on 22 november 2012 at 11:11

Hard aan de slag op het Kempisch Logistiek Centrum

Industrie en vervoer gaan hand in hand. Zonder aanvoer kan er niks gedaan worden, en zonder distributie doe je alles voor niets. Daarom was van meet af aan een logistiek centrum een onderdeel van het Kempisch Bedrijvenpark. Drie bedrijven sloegen de handen ineen op het Kempisch Logistiek Centrum, het KLC, te verwezenlijken. Onlangs werd de eerste steen gelegd door Boy Swachten en is de bouw begonnen. Lees de rest van dit artikel »

De gele grondlaag

In Artikel PC55 on 22 november 2012 at 10:53

Winkel en personeel gaan door de Jumbo-wasstraat

Vorige week nam Hapert afscheid van zijn C1000. Afgelopen week is er al hard gewerkt aan de nieuwe Jumbo die daarvoor in de plaats komt. Zo hard, dat hij al bijna niet meer te herkennen is. Dick licht ons deze week in over alles wat er sinds de vorige verbouwingsupdate gebeurd is. Lees de rest van dit artikel »

Een nieuw hoofdstuk

In Artikel PC55 on 15 november 2012 at 10:43

Laat die gloednieuwe Jumbo maar komen

Dat was het dan. Afgelopen zaterdagmiddag deed Dick voor de allerlaatste keer zijn C1000 op slot. Na een gekkenhuis tijdens de leegverkoop kwam die middag dan echt een einde aan de Hapertse C1000. Maar niet getreurd! Ondertussen is een groot team werklui hard aan de slag om er een geweldige Jumbo van te maken.  Lees de rest van dit artikel »

Zeg maar dag!

In Artikel PC55 on 9 november 2012 at 16:42

Op de drempel van de verbouwing naar Jumbo

Over een paar dagen is het zover. Zaterdag 10 november gaat om 13.00 uur de C1000 voor twee-en-een-halve week op slot, om woensdag 28 november om 9.00 uur als een gloednieuwe Jumbo weer open te gaan. In de laatste update voor de tijdelijke sluiting neemt Dick de afdeling droge kruidenierswaren, oftewel DKW, met ons door.  Lees de rest van dit artikel »

In ieders belang

In Uncategorized on 9 november 2012 at 16:15

GBOH bespreekt toekomstvisie Hapert

Met enige regelmaat vergadert het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) om actuele ontwikkelingen in Hapert aan de kaak te stellen. Het vaste bestuur wordt daarbij vergezeld door leden van het college van burgemeester en wethouders, evenals belangstellenden. De meest recente bijeenkomst was op woensdag 31 oktober.

Korte berichten

Het GBOH treedt namens de inwoners van Hapert in overleg met de gemeente en werkt ook op verschillende manieren samen. Zoals elke vergadering stond ook ditmaal de agenda vol met onderwerpen. Na een summiere opening van Henk Jacobs is het woord aan Noud Jansen. Hij komt de provinciale subsidieregeling genaamd STIKA (wat staat voor Stimuleringskader groenblauwe diensten) nader toelichten. Deze regeling stelt geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen. Noud is aangesloten bij Agrarische Natuurvereniging Kempenland (ANV), die hierin een coördinerende functie vervuld.

De tweede spreker is Theo Heuveling, die de resultaten presenteert van de onlangs gehouden enquete ‘Wonen in Hapert’. Deze enquête maakt deel uit van de in september opgestelde woonvisie voor de gemeente Bladel. De vorige woonvisie dateert nog maar van 2009, maar dankzij de crisis was er behoefte aan een meer flexibele, met minder exacte kaders. De enquête is een handige pijlstok om de huisvesting in de gemeente nader te bekijken. De belangrijkste punten die naar voren kwamen waren dat wonen op leeftijd meer aandacht moet krijgen, en dat ook een nieuwe generatie van een- en tweepersoonsgezinnen ook enige attentie verdient. Betaalbare nieuwbouw en creativiteit ten opzichte van bestaande woningen moeten prioriteit krijgen.

De Rode Loper

Na een korte pauze hervat de vergadering met Eric Sprangers als spreker. Hij heeft twee onderwerpen, tevens ook de meest prominente agendapunten: de herinrichting van de Markt, en de multifunctionele accommodatie (MFA). “Na de vorige bijeenkomst in juli hebben we wat toevoegingen gedaan”, begint de projectleider over de Markt, “de herinrichting is tot aan de Leeuweriklaan opgerekt, terwijl het zebrapad aan de andere kant bij Bamboo Inn gehandhaafd blijft.” Inmiddels is er een krediet van € 1.235.000,- vrijgegeven, waarbij de verkoop van de oude jongensschool wordt benut ter dekking van dat krediet.

Eric geeft deze avond een beknopte aanvulling op de tijdens de vorige GBOH-bijeenkomst besproken punten. Toen gaf Hans Hofman van bureau Grounds een presentatie, waarin hij de nieuwe Markt, Rode Loper genaamd, onthulde. “De openbare aanbesteding start in 2012”, gaat Eric verder, “de gunning is in februari, waarna de bouw in maart kan aanvangen. Het groen zal in het aanplantingsseizoen van het najaar van 2013 aangebracht worden.” Omdat de bouw ondergronds begint met rioleringen en leidingen vindt deze pas na de winter van 2012 en 2013 plaats. Na de gunning volgt er een informatieavond. Burgers zijn hierbij van harte welkom omdat hun feedback cruciaal is. Tevens komt er een infokeet te staan tijdens de bouw, waarin met enige regelmaat zowel uitvoerder als toezichthouder aanwezig zullen zijn.

Omdat tijdens de vorige presentatie twijfel was ontstaan over de toekomst van de Hapertse kermis waren er twee kermisvertegenwoordigers aanwezig: directeur Jan Boots van de Nederlandse kermisbond en Leon Regter, uitvoerder kermisbeleid Hapert. De kermis van 2013 kan gewoon doorgang vinden, maar voor 2014 en verder moet nog een constructieve oplossing gevonden worden. Helaas kan Eric hierover nog geen concrete uitspraken doen: “We zijn nu de opties aan het onderzoeken. Vanavond tot een oplossing komen gaat niet lukken.” De kermis blijft gewoon in Hapert. Waar en hoe, dat zal nog bekeken moeten worden. In de plannen omtrent de Markt staan in de eerste plaats de belangen van de Hapertse burgers en ondernemers voorop. Eric belooft met de kermisexploitanten naar de beste oplossing te zoeken. “Maar we stellen kwaliteit boven kwantiteit”, aldus GBOH-lid René Straatman.

Krachten bundelen

Er wordt een andere Powerpoint-presentatie ingestart en Eric gaat direct door met zijn tweede pakkie-an: de multifunctionele accommodatie, ofwel MFA. Er is een voorkeursvariant gekozen die aan de Oude Provincialeweg verschillende instanties bundelt zoals de beide basisscholen, Den Tref en de Kloostertuin. Daarin blijft het kerkgebouw behouden, maar met een nieuwe functie. Het kerkbestuur wilde zelf graag meegenomen worden in de voorkeursvarianten. Zowel het bisdom als het parochiebestuur denken na over een passende herbestemming. Het project is echter nog niet zo ver gevorderd als de Markt.

Eric geeft een nadere analyse die verder bouwt op de zaken die tijdens de vorige bijeenkomst besproken zijn. “Momenteel zijn wij bezig een notitie op te stellen”, legt hij uit, “hierin staat onder andere geregeld hoe we alles gaan communiceren, wie en hoe gaan beheren en besturen tijdens het proces en daarna, en natuurlijk hoeveel economische ruimte we hebben.” Een voordeel van de MFA is dat het traject gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd kan worden, wat de portemonnee ten goede komt. De notitie moet in juni 2013 gereed zijn en dient als een eerste basis voor het project. De gemeente gaan samen met de klankbordgroep in een vruchtbare samenwerking aan de slag.

Meedenkend

De open aard van de bijeenkomst bleek eerder al uit de discussie die met de kermisondernemers op gang kwam. Omdat basisschool ‘T Palet uiteindelijk van de huidige locatie zal verdwijnen kwam Mieke Antonius van Drogisterij Parfumerie Antonius, al brainstormend op een idee: “Waarom maak je daar geen evenemententerrein van waar de kermis naartoe kan?” Eric erkende dat dit een goede optie was, maar dat die grond ook voor financiering gebruikt kan worden. Het laat in ieder geval wel zien dat meedenkende burgerinitiatieven gewaardeerd worden. Daarom zijn, voor zowel gemeente als burgers, deze informatieavonden van vitaal belang. Schroom niet en laat uw stem horen.

Jumbo zet de bloemetjes buiten

In Artikel PC55 on 1 november 2012 at 12:16

Kwaliteit gegarandeerd dankzij eigen distributiecentrum

Als enige supermarktketen van Nederland heeft Jumbo een eigen distributiecentrum, waardoor de welbekende bloemenveiling uit het proces verdwijnt. Maar voordat Dick in geuren en kleuren vertelt over de bloemenafdeling van zijn nieuwe supermarkt, eerst nog even wat over de zogenaamde sleeptouwdag.  Lees de rest van dit artikel »