Stijn Lamers

Posts Tagged ‘den tref’

Circus Toetie, komt dat zien!

In Artikel PC55 on 24 april 2014 at 15:02

Vijfde kleutermusical van ’t Palet in een overvol Den Tref

Waarom zouden alleen de ‘groten’ een musical mogen hebben? Ook voor de allerkleinsten is het belangrijk zich te oriënteren met muziek, dans en drama. Daarom organiseert basisschool ’t Palet uit Hapert iedere twee jaar een kleutermusical. Afgelopen donderdag was Circus Toetie daarom in Den Tref. Lees de rest van dit artikel »

Gisteren is weg

In Uncategorized on 13 februari 2014 at 13:46

Aangrijpend toneelstuk De Eenakter rondom dementie

Een gemeente wordt niet zomaar dementievriendelijk. Daar hoort informatie bij, en bewustwording, en taboe-doorbreking. Om met name dat laatste punt te bewerkstelligen organiseert gemeente Bladel in samenwerking met toneelvereniging De Eenakter voorstellingen in heel de gemeente. Het stuk, ‘Leven in drie dagdelen’, is geschreven door regisseuse Rita Scheelen naar aanleiding van haar eigen ervaringen. Donderdag 6 februari was de eerste uitvoering in Den Tref in Hapert. Lees de rest van dit artikel »

Is da skon of is da nie skon?

In Artikel PC55 on 27 november 2013 at 17:56

KBO Hapert organiseert middag voor 80-plussers 

Het was vorige week dinsdag weer tijd om de oudste leden van KBO Hapert weer eens goed te vermaken. Door hun hoge leeftijd is meegaan op uitstapjes en meedoen aan activiteiten vaak geen optie meer. Daarvoor biedt de 80+ middag uitkomst. In Den Tref waren meer dan honderd leden bijeen gekomen voor een middag voor muziek en vertier, onder leiding van beroepsgrappenmaker Jan Tijssen.  Lees de rest van dit artikel »

Uniek in Nederland

In Artikel PC55 on 21 november 2013 at 16:06

Jaarlijkse buurtpreventie-avond in Den Tref

Veilig en vertrouwd wonen in je eigen gemeente is niet iets dat zomaar aan komt waaien. Een veilige buurt maak je zelf. Een van de belangrijkste fundamenten is buurtpreventie. Hierin signaleren buurtbewoners preventief problemen om die vervolgens bij de juiste instanties neer te leggen. Met buurtpreventie is de gemeente Bladel uniek in Nederland: alle 24 wijken van de gemeente doen er aan mee. Lees de rest van dit artikel »

The Ritmo schuimt!

In Artikel PC55 on 27 maart 2013 at 17:09

Jongerendisco organiseert schuimparty in Den Tref

Jeugddisco The Ritmo in Hapert, wie kent het niet? Niet veel mensen, oordelend op de vele jongeren die keer op keer weer toestromen. Dit jaar heeft de jeugddisco een nieuw bestuur. Zij vertellen over hun schuimparty op zaterdag 30 maart.  Lees de rest van dit artikel »

Wonen in carré

In Artikel PC55 on 28 februari 2013 at 13:56

Kijkmiddag bij nieuwe woningen Alexanderhof 

De twintig verouderde seniorenwoningen in de Alexanderhof in Hapert, gebouwd in 1970, waren hard toe aan renovatie. Woningstichting de Zaligheden (WSZ), eigenaar van deze woningen, maakte deel uit van de projectgroep die de herinrichting van het centrum van Hapert overzag. Terwijl overleg omtrent Den Tref en de kerk langer duurde dan verwacht werd besloten om alvast te beginnen aan nieuwe servicewoningen. Lees de rest van dit artikel »

KBO, koffie en kolder

In Artikel PC55 on 30 november 2012 at 12:04

80+ middag dinsdag 20 november

Voor de dertiende keer organiseerde KBO Hapert op dinsdag 20 november een middag speciaal voor de Hapertse 80-plusser. In de grote zaal van Den Tref kwamen zo’n 140 ouderen bij elkaar om samen te genieten van muziek, gezelligheid, een kopje koffie en een lekkere maaltijd toe.  Lees de rest van dit artikel »

In ieders belang

In Uncategorized on 9 november 2012 at 16:15

GBOH bespreekt toekomstvisie Hapert

Met enige regelmaat vergadert het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) om actuele ontwikkelingen in Hapert aan de kaak te stellen. Het vaste bestuur wordt daarbij vergezeld door leden van het college van burgemeester en wethouders, evenals belangstellenden. De meest recente bijeenkomst was op woensdag 31 oktober.

Korte berichten

Het GBOH treedt namens de inwoners van Hapert in overleg met de gemeente en werkt ook op verschillende manieren samen. Zoals elke vergadering stond ook ditmaal de agenda vol met onderwerpen. Na een summiere opening van Henk Jacobs is het woord aan Noud Jansen. Hij komt de provinciale subsidieregeling genaamd STIKA (wat staat voor Stimuleringskader groenblauwe diensten) nader toelichten. Deze regeling stelt geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen. Noud is aangesloten bij Agrarische Natuurvereniging Kempenland (ANV), die hierin een coördinerende functie vervuld.

De tweede spreker is Theo Heuveling, die de resultaten presenteert van de onlangs gehouden enquete ‘Wonen in Hapert’. Deze enquête maakt deel uit van de in september opgestelde woonvisie voor de gemeente Bladel. De vorige woonvisie dateert nog maar van 2009, maar dankzij de crisis was er behoefte aan een meer flexibele, met minder exacte kaders. De enquête is een handige pijlstok om de huisvesting in de gemeente nader te bekijken. De belangrijkste punten die naar voren kwamen waren dat wonen op leeftijd meer aandacht moet krijgen, en dat ook een nieuwe generatie van een- en tweepersoonsgezinnen ook enige attentie verdient. Betaalbare nieuwbouw en creativiteit ten opzichte van bestaande woningen moeten prioriteit krijgen.

De Rode Loper

Na een korte pauze hervat de vergadering met Eric Sprangers als spreker. Hij heeft twee onderwerpen, tevens ook de meest prominente agendapunten: de herinrichting van de Markt, en de multifunctionele accommodatie (MFA). “Na de vorige bijeenkomst in juli hebben we wat toevoegingen gedaan”, begint de projectleider over de Markt, “de herinrichting is tot aan de Leeuweriklaan opgerekt, terwijl het zebrapad aan de andere kant bij Bamboo Inn gehandhaafd blijft.” Inmiddels is er een krediet van € 1.235.000,- vrijgegeven, waarbij de verkoop van de oude jongensschool wordt benut ter dekking van dat krediet.

Eric geeft deze avond een beknopte aanvulling op de tijdens de vorige GBOH-bijeenkomst besproken punten. Toen gaf Hans Hofman van bureau Grounds een presentatie, waarin hij de nieuwe Markt, Rode Loper genaamd, onthulde. “De openbare aanbesteding start in 2012”, gaat Eric verder, “de gunning is in februari, waarna de bouw in maart kan aanvangen. Het groen zal in het aanplantingsseizoen van het najaar van 2013 aangebracht worden.” Omdat de bouw ondergronds begint met rioleringen en leidingen vindt deze pas na de winter van 2012 en 2013 plaats. Na de gunning volgt er een informatieavond. Burgers zijn hierbij van harte welkom omdat hun feedback cruciaal is. Tevens komt er een infokeet te staan tijdens de bouw, waarin met enige regelmaat zowel uitvoerder als toezichthouder aanwezig zullen zijn.

Omdat tijdens de vorige presentatie twijfel was ontstaan over de toekomst van de Hapertse kermis waren er twee kermisvertegenwoordigers aanwezig: directeur Jan Boots van de Nederlandse kermisbond en Leon Regter, uitvoerder kermisbeleid Hapert. De kermis van 2013 kan gewoon doorgang vinden, maar voor 2014 en verder moet nog een constructieve oplossing gevonden worden. Helaas kan Eric hierover nog geen concrete uitspraken doen: “We zijn nu de opties aan het onderzoeken. Vanavond tot een oplossing komen gaat niet lukken.” De kermis blijft gewoon in Hapert. Waar en hoe, dat zal nog bekeken moeten worden. In de plannen omtrent de Markt staan in de eerste plaats de belangen van de Hapertse burgers en ondernemers voorop. Eric belooft met de kermisexploitanten naar de beste oplossing te zoeken. “Maar we stellen kwaliteit boven kwantiteit”, aldus GBOH-lid René Straatman.

Krachten bundelen

Er wordt een andere Powerpoint-presentatie ingestart en Eric gaat direct door met zijn tweede pakkie-an: de multifunctionele accommodatie, ofwel MFA. Er is een voorkeursvariant gekozen die aan de Oude Provincialeweg verschillende instanties bundelt zoals de beide basisscholen, Den Tref en de Kloostertuin. Daarin blijft het kerkgebouw behouden, maar met een nieuwe functie. Het kerkbestuur wilde zelf graag meegenomen worden in de voorkeursvarianten. Zowel het bisdom als het parochiebestuur denken na over een passende herbestemming. Het project is echter nog niet zo ver gevorderd als de Markt.

Eric geeft een nadere analyse die verder bouwt op de zaken die tijdens de vorige bijeenkomst besproken zijn. “Momenteel zijn wij bezig een notitie op te stellen”, legt hij uit, “hierin staat onder andere geregeld hoe we alles gaan communiceren, wie en hoe gaan beheren en besturen tijdens het proces en daarna, en natuurlijk hoeveel economische ruimte we hebben.” Een voordeel van de MFA is dat het traject gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd kan worden, wat de portemonnee ten goede komt. De notitie moet in juni 2013 gereed zijn en dient als een eerste basis voor het project. De gemeente gaan samen met de klankbordgroep in een vruchtbare samenwerking aan de slag.

Meedenkend

De open aard van de bijeenkomst bleek eerder al uit de discussie die met de kermisondernemers op gang kwam. Omdat basisschool ‘T Palet uiteindelijk van de huidige locatie zal verdwijnen kwam Mieke Antonius van Drogisterij Parfumerie Antonius, al brainstormend op een idee: “Waarom maak je daar geen evenemententerrein van waar de kermis naartoe kan?” Eric erkende dat dit een goede optie was, maar dat die grond ook voor financiering gebruikt kan worden. Het laat in ieder geval wel zien dat meedenkende burgerinitiatieven gewaardeerd worden. Daarom zijn, voor zowel gemeente als burgers, deze informatieavonden van vitaal belang. Schroom niet en laat uw stem horen.

Veel-onder-één-kap

In Artikel PC55 on 7 juni 2012 at 10:52

Informatieavond multi-functionele accommodatie verheldert

De dorpskern van Hapert zit in een traject van verandering en verbetering. De woningen aan de Alexanderhof staan leeg en zullen vernieuwd worden om mee te kunnen met de hedendaagse standaard voor zorgwoningen. Het plan voor een nieuwe Markt – de rode loper – is door de gemeenteraad vastgesteld en zal medio 2013 zijn gerealiseerd. Woensdag 30 mei was er een bijeenkomst over een project dat pas over vijf tot acht jaar gerealiseerd zal worden: de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Lees de rest van dit artikel »

Samen de toekomst in

In Artikel PC55 on 17 april 2012 at 11:35

Burgemeester Swachten bezoekt studio KempenTV

KempenTV is al sinds jaar en dag een begrip in de Kempen. Een omroep die zich zo noemt doet er dan ook goed aan om banden te onderhouden met de respectievelijke gemeentes Bladel, Eersel en Reusel de Mierden. In het kader van kennismaking en samenwerking was burgemeester Boy Swachten van de gemeente Bladel op woensdagavond 4 april dan ook te gast in de studio van KempenTV en KempenFM te Hapert.

Lees de rest van dit artikel »